Шашкович Василь Богданович

Шашкович Василь Богданович, пан волинський:
Печатка від 1565 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом з похиленою перекладиною; згори літери: * V * S *.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2070, оп. 2, спр. 119, арк. 1. 1565 р.

Олег Однороженко