Шашковичівна Ждана Михайлівна

Шашковичівна Ждана Михайлівна, дружина брацлавського підкоморія Миколи Корчовського:
Печатка від 1612 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ZS.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 208, арк. 1. 1612 р.

Олег Однороженко