Шеремет Василь

Шеремет Василь, наказний сотник куземинський (1723):
Печатка від 1723 р.:

В полі печатки паросток [лілія].

кругла, розмір 12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1142, арк. 2v. 1723 р.

Олег Однороженко