Шершневич Філон

Шершневич Філон, райця київський:
Печатка від 11.2.1636:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому лапчастий хрест; згори літери: ІР.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 174v. 11.2.1636.

Олег Однороженко