Щеніївський Семен

Щеніївський Семен, земянин київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки англійський щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими на поземому рамені кінцями в супроводі двох півкіл, що лежать в стовп кінцями в різні боки; згори напис: СІМІН.

овальна, розмір 19х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 559. 1571 р.

Олег Однороженко