Шоломицький Левко Федорович

Шоломицький Левко Федорович, земянин пинський:
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому хрест; згори літери: ЛѲ.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8225. 1589 р.

Олег Однороженко