Шпаковський Іван Павлович

Шпаковський Іван Павлович, гродський писар луцький (1577–1579):
Печатка від 1578 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над колом, в середині якого вилоподібний хрест; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику вістря стріли, навколо щита намет; згори літери: … S.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, арк. 22. 1578 р.

Олег Однороженко