Шпраський Іван Михайлович

Шпраський Іван Михайлович, підстароста луцький:
Печатка від 1537 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста над колом, згори півмісяць, що лежить рогами додолу; згори напис: ИВАН.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2071, оп. 1, спр. 29, арк. 1. 1537 р.

Олег Однороженко