Шуйський Габріель

князь Габріель Шуйський:
Печатка від 1685 р.:

В полі печатки рицар на коні вліво, влучає списом змія.
Напис по колу: GBRZI SZVISKI CZESNIK I SEDZIA GROD BRZES

овальна, розмір 30х26 мм

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 104, мал. 287. 1685 р.

Олег Однороженко