Шихта Григорій Казимир

Шихта Григорій Казимир, земський підсудок пинський:
Печатка від 1688 р.:

В полі печатки знак у вигляді довгого роздвоєного здолу хреста, який перетинає півколо з заокругленими в бік кінцями додолу; здолу перехрещено дві пальмові галузки; навколо літери: HKSPZP.

овальна, розмір 27х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6942. 1688 р.

Олег Однороженко