Шимкович Скленський Криштоф

Шимкович Скленський Криштоф, земський підсудок луцький (1623–1634), земський суддя луцький (1634–1642):
Печатка від 1629–2.1.1630:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Костеша); згори літери: KS.

овальна, розмір 20х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17446. 1630 р.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 40. 1629 р.
BCz, Perg. 1081. 2.1.1630.

Олег Однороженко