Шишаки

Печатка від 1673 р.:

В полі печатки костурний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: ПМ, праворуч літера: Г, ліворуч літера: Ш.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20562. 1673 р.

Олег Однороженко