Шишка Ставецький Іван

Шишка Ставецький Іван, пан волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під стрілою вістрям додолу, на кінці якої шестипроменева зірка.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 293. 1569 р.

Олег Однороженко