Шишинський Адам

Шишинський Адам, земянин волинський:
Печатка від 1623 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Ж під трираменною літерою Т; згори літери: АS.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 122, арк. 1. 1623 р.

Олег Однороженко