Скаржинський Михайло Олександр Казимирович

Скаржинський Михайло Олександр Казимирович, сотник лубенський (1737–1753):
Печатка від 1739 р.:

В полі печатки серце під князівською короною, здолу перехрещено дві пальмові галузки.

восьмикутна, розмір 14х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 27753. 1739 р.

Олег Однороженко