Сказка Іван Данилович

Сказка Іван Данилович, бурмистр київський:
Печатка від 23.7.1620–1635:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому стріла вістрям додолу між двома півмісяцями, що лежать рогами в різні боки; згори літери: ІS.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 220. 23.7.1620.
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 29v. 1635 р.

Олег Однороженко