Скіндер Ян Андрійович

Скіндер Ян Андрійович, земянин берестейський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки хвилястий перев’яз вліво під хрестиком (герб Сренява); обабіч літери: ІS.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8043. 1618 р.

Олег Однороженко