Скоропадський Михайло Васильович

Скоропадський Михайло Васильович, генеральний підскарбій (1741–1758):
Печатка від 1745–1753 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому на червоному полі три стріли в зірку вістрями додолу перев’язано стрічкою; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56335. 1745 р.

Публікації:
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 105, мал. 26. 1753 р.

Олег Однороженко