Скрилевич Сава Остапович

Скрилевич Сава Остапович, козак Війська Запорозького:
Печатка від 23.7.1620:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з трикутником в лівій горішній частині; згори літери: SО.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 220. 23.7.1620.

Олег Однороженко