Скиргайло Іван Ольгердович

Скиргайло Іван Ольгердович, князь Полоцький (1376–1387), князь Троцький (1382–1387), великий князь Литовський і Руський (1387–1392), великий князь Київський (1395–1396):
Печатка від 1382–18.6.1387:

В полі печатки, усіяному косими хрестиками, рицар на коні, в правиці тримає спис, в лівиці щит, на якому лев.
Напис по колу: skyrgal * dei * gra * dux * d * lithow *

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4439. 18.6.1387.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 52, n. 5. 1382 р.

Публікації:
Хорошкевич А. Печати полоцких грамот. – С. 133. 18.6.1387.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – Р. 5, n. 3. 14.8.1385.
Codex epistolaris Vitoldi. – P. 12, n. 33. 18.6.1387.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 713. 1387 р.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 14, n. 18, poz. 1. 18.6.1387.
Rimša E. Heraldika. – P. 57, il. 109. 1382 р.

Скиргайло Іван Ольгердович, князь Полоцький (1376–1387), князь Троцький (1382–1387), великий князь Литовський і Руський (1387–1392), великий князь Київський (1395–1396):
Печатка від 1.10.1388–18.2.1394:

В трилуковому полі печатки, усіяному косими та перехрещеними хрестиками, рицар на коні, в правиці тримає спис, на якому прапорець з хрестиком, в лівиці щит, на якому двораменний хрест.
Напис по колу: * + skirgalonis + * + gra * ducis + * * + lithuanie +

кругла, розмір 36 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 679; Perg. 24; Perg. 4446. 1.10.1388–18.2.1394.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 236. 18.2.1394.
Codex epistolaris Vitoldi. – P. 35–36, n. 109. 18.2.1394.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – S. 263.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 63, n. 553. 18.2.1394.

Олег Однороженко