Слидзень Альберт з Сулимова

Слидзень Альберт з Сулимова, бурграбій львівський (1421):
Печатка від 13.11.1421:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола під рицарським хрестом; над щитом рицарський хрест.
Напис по колу: s alberti * de * sulimow

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 59. 13.11.1421.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom IV. – S. 112. 13.11.1421.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 50–51, il. 127. 13.11.1421.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 283, il. 472. 13.11.1421.

Олег Однороженко