Слюз Леонтій Васильович

Слюз Леонтій Васильович, сотник сенчанський (1685–1695):
Печатка від 1689 р.:

В полі печатки рицарський хрест в сяйві над півмісяцем, що лежить рогами догори, в супроводі чотирьох восьмипроменевих зірок; навколо літери: ЛВСС.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 14512. 1689 р.

Олег Однороженко