Смілянська сотня

Печатка від 1752–1771 рр.:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям додолу, навколо стріли чотири кулі, здолу спис вістрям вгору, праворуч рушниця в супроводі восьмипроменевої зірки, шестипелюсткової квітки та шестипроменевої зірки, ліворуч шабля вістрям додолу в супроводі трьох шестипроменевих зірок і шестипелюсткової квітки; згори літери: ПГ, здолу літери: СС.

овальна, розмір 29х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 17220, арк. 37; спр. 19973, арк. 190, 192; ф. 64, оп. 1, спр. 339, арк. 50v; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 377v; спр. 336, арк. 20. 1752–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283.

Олег Однороженко