Снітинська сотня

Печатка від 1752–1760 рр.:

В полі печатки рицарський хрест на могилі, навколо якого три восьмипроменеві зірки та хмари.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ * СОТНѢ * СНѦТИНСКОИ * 1752 * ГОДА *

овальна, розмір 33х29 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 288, арк. 11v (1760, Снітин); спр. 307, арк. 47v (1760, Снітин).

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283. 1760 р.

Олег Однороженко