Сочевчич Минько з Чишок

Сочевчич Минько з Чишок, земянин львівський, солтис села Чишки:
Печатка від 18.11.1437:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді кола з півкруглим розширенням здолу.
Напис по колу: mynko … so … owt

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 109. 18.11.1437.
MNK, Rkps 1713, karta 293. 18.11.1437.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 62, il. 159. 18.11.1437.
Małecki A. Studya Heraldyczne. – Tom ІІ. – S. 344.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 263, il. 436; S. 299, il. 510. 18.11.1437.
Wittyg W. Znaki pieczętne. – S. 152. 18.11.1437.

Олег Однороженко