Соханський Матвій Іванович

Соханський Матвій Іванович, наказний сотник мглинський (1734–1760):
Печатка від 1740–1745 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому вензель; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: МС.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52584. 1745 р.
ЦДІАК, ф. 80, оп. 2, спр. 49, арк. 40v. 1740 р.

Олег Однороженко