Сокілки

Печатка від 1721–1731 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПΣ.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 137v, 138v, 139, 141v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 34, арк. 80v, 84. 1731 р.

Олег Однороженко