Сокольський Максим Васильович

Максим Васильович князь Сокольський (1528–1580):
Печатка від 1557 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох кіл, які перетинає хрест з загнутими догори кінцями на поземій перекладині; згори напис: МА.

овальна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7730. 1557 р.

Олег Однороженко