Сокольський Остафій Васильович

Остафій Васильович князь Сокольський (1528–1579):
Печатка від 1557 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох кіл, які перетинає хрест з загнутими кінцями.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7730. 1557 р.

Остафій Васильович князь Сокольський (1528–1579):
Печатка від 1558 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді кола, горішня частина якого перехрещена і має чотири півкруглих відгалуження згори; згори літери: ѠѲC.

овальна, розмір 14х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 56, 57. 1558 р.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 г. 1558 р.

Остафій Васильович князь Сокольський (1528–1579):
Печатка від 14.8.1560–3.10.1571:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді кола, горішня частина якого перехрещена і має чотири півкруглих відгалуження згори; згори літери: • O • S •.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 3, арк. 5, 57. 1566 р.
ANK, AS, Teka ІХ, Plik 7; Teka ХІI, Plik 16; Plik 30; Plik 37; Plik 96. 14.8.1560–3.10.1571.

Остафій Васильович князь Сокольський (1528–1579):
Печатка від 9.4.1575:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді кола, горішня частина якого перехрещена і має чотири півкруглих відгалуження згори; згори літери: • O • S •.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХІІI, Plik 83, st. 386. 9.4.1575.

Олег Однороженко