Сокольський Солтан Михайлович

Солтан Михайлович князь Сокольський (до 1509–1544):
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки знак у вигляді кола під хрестиком і з чотирма півкруглими відгалуженнями згори.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СОЛТАНОВО

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 1528 р.

Публікації:
Алфьоров О. Особові печатки. – С. 75, мал. 244 б. 1528 р.

Олег Однороженко