Сокольський Василь Михайлович

Василь Михайлович князь Сокольський (до 1509–1528):
Печатка від 1525 р.:

В полі печатки знак у вигляді двох півкіл, горішнє кінцями вгору, долішнє кінцями додолу, які перетинає хрест.
Напис по колу: …

кругла, розмір 24 мм.

Публікації:
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические памятники. – Выпуск ІІІ. – С. 3, мал. 1. 1525 р.

Василь Михайлович князь Сокольський (до 1509–1528):
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді двох півкіл, горішнє кінцями вгору, долішнє кінцями додолу, які перетинає хрест.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ …

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 1528 р.

Олег Однороженко