Солтан Бутятицький Федір

Солтан Бутятицький Федір, земський писар володимирський (1566–1593):
Печатка від 1585 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під двораменним хрестом, на горішньому кінці якого шестипроменева зірка; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: SF.

овальна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 21, арк. 1. 1585 р.

Олег Однороженко