Солтан Гаврило

Солтан Гаврило, пан київський:
Печатка від 1612 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під двораменним хрестом, на горішньому кінці якого шестипроменева зірка; згори літери: НS.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 208, арк. 1. 1612 р.

Олег Однороженко