Солтан Іван Федорович

Солтан Іван Федорович, пан київський:
Печатка від 1563 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під двораменним хрестом, на горішньому кінці якого шестипроменева зірка; згори літери: IS; обабіч дата: 1563.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 229, 236.

Олег Однороженко