Солтан Олександр

Солтан Олександр, намісник підвоєводи київського:
Печатка від 1622 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під хрестом, на горішньому кінці якого шестипроменева зірка.

восьмикутна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 63, арк. 6. 1622 р.

Олег Однороженко