Солтан Петро

Солтан Петро, пан київський:
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під двораменним хрестом, на горішньому кінці якого шестипроменева зірка; над щитом шолом під короною, навколо щита намет; згори літери: РS.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 34, арк. 2. 1621 р.

Олег Однороженко