Солтан Стефан

Солтан Стефан, пан київський:
Печатка від 1665 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під двораменним хрестом, на горішньому кінці якого шестипроменева зірка; над щитом шолом під короною, в нашоломнику восьмипроменева зірка, навколо щита намет; згори літери: SS.

восьмикутна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20970. 1665 р.

Олег Однороженко