Солтанович Іван Андрійович

Солтанович Іван Андрійович, пан радний і хоруговний (1505–1554), підскарбій дворний (1505–1554), державця мейшагольський і дубинський (1507–1508), державця утянський (1508), державця віленський (1509–1554):
Печатка від 1552 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 28. 1552 р.

Олег Однороженко