Сопіга Андрій Станіславович

Сопіга Андрій Станіславович, староста усвятський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає лис, навколо щита намет (герб Лис); згори літери: АSS.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 44, арк. 19v. 1618 р.

Олег Однороженко