Сопіга Андрій

Сопіга Андрій, урядник ковельський:
Печатка від 1678 р.:

В полі печатки знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору, здолу перехрещено дві пальмові галузки (герб Лис); згори літери: АS.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1260, оп. 1, спр. 1, арк. 3. 1678 р.

Олег Однороженко