Сопіга Івашко Cеменович

Сопіга Івашко Cеменович, пан радний (1501–1517), господарський писар (1488–1504), державця жижморський (1500–1507), староста браславський (1502–1517), канцлер двору великої княгині (1501), господарський маршалок (1504–1517), секретар найвищий (1504–1517), намісник вітебський (1508–1511), воєвода вітебський (1511–1514), воєвода підляський (1514–1517):
Печатка від 1497–15.6.1498:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору.
Напис по колу: * S • … * IOAN … S … *

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656 Л, n. 9. 15.6.1498.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 58, мал. 10. 1497 р.

Олег Однороженко