Сопіга Павло Іванович

Сопіга Павло Іванович, староста любецький (1560), каштелян київський (1566–1580):
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двічі перехрещеної стріли вістрям вгору; над щитом шолом, навколо щита намет (герб Лис).

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 539. 1571 р.

Олег Однороженко