Сорочинці

Печатка від 1673–1752 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ПГ, здолу літера: С.

восьмикутна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53153; спр. 53162; спр. 53170; спр. 53171; спр. 53172; спр. 53173; спр. 53174; спр. 53175; спр. 553176; спр. 62400. 1673–1747 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 127. 1752 р.

Печатка від 1767 р.:

В полі печатки хрест з півкулями на кінцях над підвищенням, яке має півкулі на кінцях, згори терновий вінок; праворуч літера: П, ліворуч літера: Σ, здолу літери: М.

восьмикутна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 4803. 1767 р.

Олег Однороженко