Сошкович Богдан

Сошкович Богдан, райця київський:
Печатка від 1635–1639 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді хреста із загнутими кінцями.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 29v, 34v. 1635–1639 рр.

Олег Однороженко