Сосницька сотня

Печатка від 1747–1752 рр.:

В полі печатки ведмідь, який йде вліво між трьома соснами.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТЄН … СОСНЄЦКОИ КАНЦ …

кругла, розмір 45 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58231, арк. 25v, 37v, 48v. 1752 р.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 109, арк. 57v, 157; спр. 158, арк. 97v; спр. 162, арк. 129v; спр. 189, арк. 163, 185; спр. 192, арк. 76; спр. 193, арк. 80; спр. 199, арк. 80; спр. 245, арк. 79, 80, 90; спр. 288, арк. 45v. 1747–1752 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 288, n. 1, табл. 4, мал. 1. 1747–1752 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 8. 1749 р.

Печатка від 1759–1771 рр.:

Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТЄННОИ СОСНИЦКОИ КАНЦЄЛѦРІИ.
В полі печатки на основі сосна, на якій вулик, до якого по стовбуру дереться ведмідь, навколо якого бджоли.

овальна, розмір 28х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 8, спр. 253, арк. 334. 1767 р.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 556, арк. 45v; спр. 613, арк. 62v; спр. 655, арк. 45v; спр. 871, арк. 15v, 18v; спр. 1099, арк. 65v. 1759–1771 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 288, n. 2, табл. 4, мал. 2. 1759–1770 рр.

Печатка від 1780 р.:

В полі печатки на основі сосна, на якій вулик, до якого по стовбуру дереться ведмідь, навколо якого бджоли.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТЄННОИ СОСНИЦКОИ КАНЦЄЛѦРІИ.

овальна, розмір 25х23 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 91, арк. 63, 1210; спр. 97, арк. 168v; оп. 2, спр. 1179, арк. 65v, 121v, 141v, 204v, 294v, 326v, 356v, 403v, 485v, 563v, 615v, 693v, 729v; спр. 1849, арк. 107v; спр. 1663, арк. 46v, 55v. 1771–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 288, n. 3.

Олег Однороженко