Сосниця

Печатка від 1670 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: CВ.

восьмикутна, розмір 15х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50463. 1670 р.

Печатка від 1682 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому восьмипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літера: C.

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50478. 1682 р.

Печатка від 1711–1732 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; в нашоломнику шестипроменева зірка, навколо щита намет; згори літери: ПМ, здолу літера: C.

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53640; спр. 53658; спр. 53664; спр. 55786. 1711–1732 рр.

Публікації:
Ситий І. Адміністративні печатки Гетьманщини. – С. 3, мал. 4. 1727 р.

Олег Однороженко