Сова Іван Іванович

Сова Іван Іванович, земянин вовковиський, підстароста і лісничий пинський:
Печатка від 1565 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т з заокругленими кінцями на бічних щоглах; згори літери: ІS.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 4. 1565 р.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 75, мал. 111. 1565 р.

Олег Однороженко