Созанський Станіслав

Созанський Станіслав, бурграбій володимирський:
Печатка від 1623–1624 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому корчак з якого виникає пес; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три вруба, навколо щита намет (герб Корчак).
Напис по колу: + STANISLAV …

овальна, розмір 34х30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 35, арк. 19v; ф. 256, оп. 1, спр. 123, арк. 5v. 1623–1624 рр.

Олег Однороженко