Стан вистярник

Стан вистярник, пан радний молдавський (1407–1433), господарський постільник (1407–1411), господарський вистярник (1409–1433):
Печатка від [13.12.1421]–4.6.1433:

В полі печатки знак у вигляді чотирьох стовпів на основі з півмісяцем на долішньому правому краї та відгалуженням на лівому краї.
Перевернутий напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА [СТАНА]

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Станъ», відірвана).
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Станъ вистѣрникъ»).

Олег Однороженко