Стародуб

Печатка від 1670–1743 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому виходить рука, що тримає дуб; над щитом забороло, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет.
Напис по колу: (+) ПЕЧАТ * МѢΣТА * ЕГо ЦАРΣКОГо * ПРЕΣВѢ * ВЕЛИ * ΣЕВЕРΣКАГо * ΣТАРОДҮБА

овальна, розмір 46х40 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50669; спр. 50671; спр. 50675; спр. 52196; спр. 52198; спр. 52200; спр. 52211; спр. 52248; спр. 53259; спр. 53302; спр. 62010; спр. 62020. 1675–1743 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 34, арк. 10; спр. 47, арк. 5; спр. 204, арк. 46; спр. 231, арк. 7; спр. 264, арк. 43; спр. 432, арк. 9v, арк. 12; спр. 433, арк. 11v, 60; спр. 502, арк. 5, 10; спр. 512, арк. 98; спр. 1047, арк. 32; спр. 1177, арк. 16; ф. 220, оп. 1, спр. 184, арк. 1. 1670–1724 рр.

Публікації:
Винклер П. Гербы городов. – С. 5, мал. 17.
Думин С. Гербы городов Смоленского воеводства. – С. 7, мал. 4.
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 76–77, мал.
Ситий І. Міські печатки. – С. 18–19, мал. 38. 1714–1735 рр.
Снимки древних русских печатей. – Выпуск I. – С. 77, мал.

Печатка від 1709–1729 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому виходить рука, що тримає дуб з вирваним корінням; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: (+) ПЄЧАТ МАЄСТ ЄГО ЦАР ПРЄ ВЛ • СЄВЄР СТАРДҮ

овальна, розмір 32х26 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52213; спр. 53301; спр. 62049. 1709–1729 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 432, арк. 14v. 1719 р.

Печатка від 1748–1762 рр.:

В полі печатки овальний щит в картуші, на якому на блакитному полі на основі, яку вкриває трава, рука тримає дуб з орлиним гніздом; над щитом шолом під графською короною, навколо щита намет.
Напис по колу: : ΣӔ ИМПЕРАТОРСКАГѠ ВЕЛИЧЕСТВА : ПЕЧАТЬ МАГИсТРАТА сТАРоДүБоВсКоГо

овальна, розмір 48х42 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52266; спр. 52268; спр. 52286; спр. 52288; спр. 53243. 1748–1759 рр.

Публікації:
Ситий І. Міські, полкові та сотенні печатки Чернігівщини. – С. 78, мал. 4. 1762 р.

Печатка від 1763 р.:

В полі печатки овальний щит в картуші, на якому на блакитному полі рука тримає дуб з орлиним гніздом; над щитом забороло під князівською короною, навколо щита намет.
Напис по колу: ЄӔ ИМПЄРАТОРСКАГО : ВЄЛИЧЄСТВА • ПЄЧА • МАГИС : СТАРОДҮ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53321. 1763 р.

Олег Однороженко